واردات هلو شیرین شمال

آیا در حال حاضر میزان تولید هلو در شمال کشور به اندازه ای ست که استان های مختلف بتوانند محصولات زیادی را به بازار خود وارد کنند؟ همانطور که مستخضرید انواع هلو انجیری در کشور با نام استان های شمالی شناخته می شود.

این در حالی ست که در مناطق دیگر کشور نیز تولید بسیار خوبی از برگ خشک هلو درختی شاهدیم. با این حال استان های مختلفی از سراسر کشور هلو را از شمال کشور تقاضا کرده و سعی در توزیع آن با بهترین کیفیت دارند.

هلو شیرین شمال

در حال حاضر حجم زیادی از هلو زعفرانی هسته جدا درشت شمال کشور به استان های مختلف ارسال شده که سبب شده نیاز افراد مختلف از این میوه تامین شود. این موضوع نشان دهنده تولید مقادیر زیادی هلو در استان های شمالی می باشد.