نمایندگی فروش هلو انجیری

هر چقدر نمایندگی های فروش هلو انجیری را به صورت عمده و در حجم زیاد وارد بازار کنند، انتخاب را برای مصرف کننده های مختلف راحت می کنند.
هلو انجیری یکی از گونه های دیر رس بوده که معمولا اواخر تابستان به بازار عرضه می شود و سرکه هلو انجیری از محبوب ترین سرکه ها می باشد. با توجه به کوتاهی دوره برداشت آنها معمولا در یک بازه کوتاه در دسترس قرار می گیرد.

نمایندگی هلو انجیری

لذا نمایندگی های فروش هلو زعفرانی هسته جدا در این فاصله سعی در فعالیت گسترده داشته تا بتوانند بهترین هلو را در سراسر کشور عرضه داشته و نیاز مصرف کننده ها را آن طور که باید برطرف کنند.