قیمت روز میوه هلو کاردی

قیمت روز میوه هلو کاردی در فصل تابستان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. چرا که کار برداشت آن آغاز شده و مقادیر زیادی هلو وارد بازار می شود.

سرکه هلو کاردی یکی از محصولات بسیار خوب تابستاتی بوده که معمولا مصرف کننده های زیادی آن را خریداری و استفاده می کنند. هلو قرمز کاردی بسیار پر آب بوده و طعم مطلوبی دارد.

با توجه به اینکه قیمت میوه خشک هلو درختی در بازار به میزان عرضه آن بستگی دارد، معمولا در فصل تابستان که حجم زیادی از این میوه در بازار عرضه شده، قیمت ها افت زیادی خواهد داشت. لذا می توان در فصل تابستان تقاضا بیشتری از این میوه در فصل تابستان دید.