فروش انواع هلو شیرین شمال

هلو شمال به دلیل داشتن شیرینی مطلوب، از انواع میوه های پر فروش شمار آمده و افراد زیادی آن را در سراسر کشور عرضه می دارند.

هلو و گلابی در بازار تهران در شمال کشور با رشد بسیار خوبی همراه است. زیرا شرایط اقلیمی مناسبی داشته و می تواند این میوه به میزان قابل توجهی شیرین شود.

با توجه به اینکه در استان های شمال کشور انواع هلو با کیفیت عالی تولید شده، بازار شهرهای مختلف از فروش بسیار خوبی برخوردار است.

در حال حاضر هلو شمال و توت فرنگی عمده را توزیع کننده ها با کیفیت عالی تهیه کرده و به فروش می رسانند.