فروشنده هلو شیرین شمال

اغلب فروشنده های هلو شیرین از شمال کشور بازار شهرهای مختلف کشور را مورد توجه قرار داده و در انها فعالیت می کنند.

هلو از میوه هایی ست که در شمال کشور در شیرین ترین حالت چیده شده و به بازار عرضه می شوند.

یکی دیگر از میوه هایی که امروزه مورد علاقه ی عموم قرار گرفته است توت فرنگی سفید می باشد.

هلو درختی را باید به موقع برداشت کرده و به مصرف رسانید.

معمولا فروشنده های هلو آبدار شیرین آنها را برای عرضه در سراسر کشور مد نظر داشته و با فعالیت به صورت عمده آنها را توزیع می کنند.

این میوه را می توان به همراه گلابی آفریقایی به روش های مختلف استفاده کرد.