عرضه اینترنتی هلو شمال

هلو شمال را که امروزه از طریق سایت های اینترنتی نیز می توان سفارش داد، خریداران زیادی از دیگر کشورها نیز می شناسند و برای خرید آن اقدام می کنند.
هلو و توت فرنگی عمده میوه ای ست که معمولا در شمال کشور با حجم بالا تولید می شود. چرا که هم میوه ای با کیفیت بوده و هم اقلیم منطقه برای کشت مناسب می باشد.
در حال حاضر هلو شمال نه تنها در بازار داخلی بلکه در دیگر کشورها نیز مطرح بوده و افراد زیادی برای خرید آن اقدام می کنند. به همین دلیل از طریق سایت های اینترنتی با عرضه کننده های مختلف سیب سبز اصفهان آشنا شده و محصول مد نظر خود را سفارش می دهند.