عرضه اینترنتی هلو ایرانی

چرا ایرانی ها توانسته اند با عرضه اینترنتی هلو انجیری مشتریان زیادی را از دیگر کشورها به خود جلب کنند؟

آیا در این راستا به موفقیت رسیده اند؟

دنیای تجارت امروزه با سرعت میل به اینترنتی شدن دارد. چرا که از این طریق می توان محصولات زیادی اعم از توت فرنگی عمده را خرید و فروش کرده و نیاز مصرف کننده های زیادی را تامین کرد.

در ایران نیز توزیع کننده های هلو درختی و سیب سبز اصفهان نیز تمایل زیادی به استفاده از سایت های اینترنتی در افزایش فروش خود دارند. به این ترتیب توانسته اند صادرات خود را افزایش داده و محصول خود را به کشورهای مختلف دنیا عرضه دارند.