صادرات هلو درجه یک شمال

تولید هلو درجه یک در شمال کشور اوضاع را برای صادرات این میوه فراهم آورده و در حال حاضر به بازار جهانی در حجم بالا صادر می گردد.
بی تردید هیچ میوه بی کیفیتی در بازار جهانی جایگاه ندارد. زیرا سیب قرمز دماوند و هلو صادراتی باید دارای استانداردهای لازم باشد. لذا تولید کنندگان هلو در شمال که با هدف فروش محصول در دیگر کشورها فعالیت می کنند، میوه ای درجه یک تولید می کنند.

صادرات هلو شمال

با عرضه هلو شمال و سیب قرمز میانه در بازار جهانی از آن جهت که کیفیت بسیار خوبی داشته و توانسته توجهات زیادی را به خود جلب کند، می توان صادرات بسیار خوبی از این میوه را شاهد بود.