صادرات هلو آبدار زعفرانی

آیا ایرانی ها توانسته اند در صادرات هلو زعفرانی آن طور که باید عمل کنند؟ چرا آبدار بودن این میوه توانسته تاثیر زیادی در فروش آن داشته باشند؟
هلو زعفرانی و سیب لبنانی سبز را کشاورزان زیادی در ایران تولید می کنند. زیرا از جمله میوه هایی ست که در بازار طرفداران زیادی داشته و به راحتی به فروش می رسند.
این میوه را می توان در بازار دیگر کشورها نیز عرضه داشت. چرا که کیفیت بسیار خوبی داشته و خریداران آن را می پسندند.
وقتی میزان صادرات هلو زعفرانی و سیب سرخ ارومیه را بررسی می کنیم، خواهیم دید که وضعیت مساعدی داشته و در حال حاضر نوع آبدار آن در کشورهای مختلفی از دنیا مورد توجه قرار دارند.