صادرات میوه هلو آبدار شمال

هلو را می توان از بهترین میوه های آبدار تابستان دانست که شهرهای شمالی کشور در زمینه تولید و عرضه آن به بازار فعالیت بسیار خوب دارند. میوه هلو آبدار و سیب لبنانی سبز را تقریبا همه می شناسند و اغلب افراد از طعم و مزه آن لذت می برند.  زیرا هم خوشمزه بوده و هم یکی از میوه های آبدار تابستانی است.

معمولا سیب سرخ ارومیه و هلو در فصل تابستان برداشت شده و به بازار عرضه می شود. به همین دلیل می توان هلو درختی تازه در سه ماهه تابستان از طریق تولید کنندگان شمال کشور خریداری نمود. از آنجا که در شمال مشور بهترین هلو کشت شده و در بازار عرضه می شود، مراجعات زیادی به شهرهای شمالی برای خرید هلو می شود.