صادرات بهترین هلو کاردی شمال

آیا ایران در معرفی و صادرات بهترین هلو کاردی شمال توانسته عملکرد خوبی داشته باشد؟ برای این منظور شرکت های صادر کننده چه اقداماتی صورت داده اند؟
هلو مانند سیب لبنانی سبز یکی از میوه هایی ست که در تمامی کشورها از تقاضای بسیار خوبی برخوردار است. چرا که هم یک میوه مفید بوده و هم تولید آن در اغلب کشورها با محدودیت های زیادی رو به رو است.
اما در ایران که شرایط کشت آن فراهم بوده باغداران زیادی بر روی کشت این میوه فعالیت داشته و سعی در عرضه میوه خود به بازار داخلی و خارجی دارند. از آنجا که همیشه صادرات می تواند یک هدف مهم برای تولید کننده های هلو درختی کاردی باشد، بسیاری از باغداران شمال دست یابی به بازار دیگر کشورها برای صادرات را مهم می دانند.

صادرات هلو کاردی

در میان انواع هلو و سیب سرخ ارومیه که توسط ایرانی ها تولید می شود، هلو قرمز کاردی یکی از بهترین ها شناخته شده است. به طوری که کشورهای زیادی هستند که این میوه را از ایرانی ها تقاضا کرده و سعی در خرید آن به صورت مستقیم از تولید کننده ها دارند.
هلو کاردی از آن جهت بهترین کیفیت را به خود می گیرد که شرایط اقلیمی ایران تاثیر زیادی بر روی آنها داشته و سبب می شود به خوبی آبدار شود. از همین رو وقتی شرکت های خارجی برای هلو آبدار کاردی اقدام می کنند، آن را میوه ای با کیفیت و درجه یک می یابند.

روسیه یکی از مشتریان هلو کاردی

در میان کشورهایی که هلو کاردی و دیگر انواع این میوه را خریداری می کنند، روسیه اهمیت بسیار بیشتری دارد. زیرا همیشه سفارشات زیادی داشته و می تواند محصول قابل توجهی را از شرکت های صادر کننده خریداری کند. از همین رو بسیاری از ایرانی ها تمایل به همکاری با خریداران روسیه داشته تا بتوانند انواع هلو انجیری را با بهترین کیفیت به آنها ارائه دهند.