صادرات بهترین میوه هلو آبدار

آیا می توان هلو آبدار ایرانی را یکی از بهترین محصولات آن دانست؟ هلو درختی بیشتر به کدام کشورها صادرات دارد؟ سرمایه گذاری بر روی تولید آن چگونه می باشد؟
میوه های زیادی را می توان در ایران دید که به صورت انبوه تولید شده و معمولا جنبه های اقتصادی آنها مد نظر تولید کننده ها قرار دارد. برخی از این میوه در بازار جهانی نیز جایگاه داشته و می توانند با قیمت بیشتر به فروش رسند. این میوه ها به لحاظ سود آوری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

میوه هلو را مانند سیب لبنانی سبز می توان یکی از میوه هایی دانست که تولید کننده های زیادی بر روی آن سرمایه گذاری کرده و در بازار داخلی و خارجی پر رونق است. به لحاظ صادر کننده های انواع میوه، هلو آبدار ایرانی یکی از بهترین ها بوده که می توان بر روی آن سرمایه گذاری کرد.

صادرات هلو آبدار

ایران به لحاظ تولید میوه هلو با یوند زدن با سیب سرخ ارومیه توانسته جایگاه خوبی در بین کشورهای مختلف دنیا بدست آورد. این جایگاه هم به لحاظ کیفیت محصولات بوده و هم به دلیل تولید آن در حجم زیاد می باشد. تاثیر کیفیت هلو درشت آبدار ایرانی بر روی خریداران سبب شده برای خرید آن به راحتی اقدام کرده و بتوانند هر ساله حجم زیادی از این میوه را خریداری کنند.

در حال حاضر میوه هلو به کشورهایی همجون عراق، ترکیه، ارمنستان و … که هم مرز با ایران بوده ارسال شده و تبدیل به بازارهای دائمی باری تولید کننده های این محصول گردیده اند. که با توجه به پنانسیل ایران می توان تولید هلو انجیری را افزایش داده و در کشورهای بیشتری صادرات کرد.