صادرات انواع هلو مازندران

به منظور صادرات انواع هلو که در استان هایی مانند مازندران با بهترین کیفیت تولید می شود، باید چه اقداماتی صورت گیرد تا دامنه فروش گسترده گردد؟
هلو یکی از میوه هایی ست که می توان بر روی صادرات آن به صورت جدی فعالیت کرد. زیرا تقاضای خرید آن بالا بوده و بیشتر کشورهایی آن را خریداری می کنند که تولید محدودی دارند.
تولید کننده های ایرانی هلو و سیب لبنانی سبز که در استان های مختلف کشور فعالیت دارند، می توانند از این فرصت استفاده کرده و بر روی صادرات هلو فعالیت داشته باشند. از انواع هلو که صادرات خوبی در سال های اخیر داشته است، هلو انجیری مازندران می باشد.

صادرات هلو مازندران

اگر بخواهیم رتبه استان مازندران را در رابطه با تولید انواع هلو انجیری مشخص کنیم، باید آن را در مقام دوم قرار دهیم. زیرا تولید بسیار زیادی داشته و سطح زیر کشت این استان به منظور تولید هلو در کل کشور قابل توجه است.
بدون شک وقتی تولید هلو درختی در این استان خوب باشد، می توان بر روی فروش آن در دیگر کشورها نیز حساب باز کرد. به طوری که صادرات آن را به کشورهای مختلف در مقادیر زیادی شاهد خواهیم بود.
در حال حاضر با آنکه صادرات هلو انجیری زعفرانی به دیگر کشورها آن طور که باید نبوده و ایران ظرفیت بیش از این ها را دارد، اما باز هم استان مازندران در تولید و عرضه هلو انجیری درجه یک عملکرد تحسین آمیزی دارد. این موضوع به تولید کننده های این استان کمک زیادی برای صادرات کرده است.

منبع: میوه و تره بار ایران