صادرات انواع هلو قرمز

چه مزیت هایی در انواع هلو قرمز ایرانی وجود داشته که در حال حاضر صادرات آن به کشورهای مختلف دنیا مد نظر شرکت ها می باشد؟
هلو قرمز ایرانی همانند سیب لبنانی سبز با بهره گیری از بهترین بذر و در شرایطی ویژه کشت می شود. از همین رو می توان از آن کیفیت بسیار مطلوبی را شاهد بوده که در مقایسه با محصول دیگر کشورها بهتر به نظر می رسند.

این مطلب سبب شده صادرات انواع هلو انجیری درجه یک در کشورهای مختلف مورد توجه شرکت ها قرار گرفته و در جذب مشتری از مناطق مختلف موفق باشند. در حال حاضر صادر کنندگان زیادی بر روی میوه هلو فعالیت کرده و توانسته اند انواع هلو را در حجم بالا صادرات کنند.