صادرات انواع هلو زعفرانی شمال

به منظور صادرات انواع هلو زعفرانی شمال کشور باید با خریداران بزرگ از کشورهای مختلف ارتباط گرفته و محصول ایرانی را عرضه دارند. هلو انجیری زعفرانی میوه ای بسیار خوب بوده که در شمال کشور کشت می شود. این محصول در بازار داخلی و خارجی طرفداران زیادی داشته و تولید کننده ها می توانند بر روی فروش آن به خوبی فعالیت کنند.

با آنکه در شمال کشور انواع سیب ترش خارجی و هلو کشت می شود، اما توجه به هلو آبدار زعفرانی از آن جهت که سود آوری آن بیشتر بوده، بالاتر است. موقعیت استراتژی بسیار خوبی که استان های شمالی کشور داشته، توانسته اند به منظور صادرات هلو زعفرانی عملکرد بهتری داشته و با کشورهای زیادی مانند ترکیه، ارمنستان و روسیه همکاری کنند.

صادرات هلو شمال

در سال های اخیر که توجه به صادرات هلو شمال کشور بیشتر شده است، عملکرد بهتری را می توان از تولید کننده ها به منظور افزایش کیفیت دید. چرا که در بازار دیگر کشورها فقط محصولات استاندارد و با کیفیت جایگاه داشته و باید هلو درختی زعفرانی را به این فاکتورها نزدیک کرد.

با افزایش مرغوبیت و میزان تولید هلو انجیری درجه یک قرمز در کشور می توان توقع داشت که کشورهای بیشتری به این میوه توجه داشته و این موضوع به فروش تولید کننده ها کمک زیادی کرده است.

با توجه به این که اقتصاد کشور ما شدیدا وابسته به درآمدهای نفتی می باشد، در سال های اخیر تلاش در زمینه صادرات میوه های ایرانی افزایش چشمگیری یافته است. با این کار می توان هم سود آوری تولید کننده های میوه را در کشور افزایش داد و هم به لحاظ اقتصادی وضعیت را بهبود بخشید.