خرید عمده هلو آبدار کاردی

آیا می توان برای خرید عمده هلو آبدار کاردی از تولید کنندگان شمال کشور تقاضا نمود؟ چه میزان از نیاز کشور توسط این افراد تامین می شوند؟
هلو انجیری درجه یک آبدار کادری از جمله میوه هایی که در شمال کشور کشت شده و برای فروش آن در سراسر اقدام می شود. با توجه به تاثیر اقلیم شمال بر روی انواع هلو، معمولا کیفیت بسیار مطلوبی داشته و مصرف کننده های زیادی آنها را خریداری خواهند کرد.
با توجه به این که هلو کاردی شمال و سیب ترش خارجی در شهرهای مختلف کشور طرفدار داشته، توزیع کننده های مختلف با تولید کنندگان شمال ارتباط گرفته و هلو آبدار را به صورت عمده خرید می کنند.