تولید بهترین هلو زعفرانی آبدار

آیا می دانید در برخی از مناطق ایران می توان بهترین هلو زعفرانی را با کیفیت عالی و آبدار تولید کرده و به بازار عرضه داشت؟ سهم این میوه در صادرات به چه میزان می باشد؟
یکی از مهمترین اهداف تولید هر میوه همانند سیب ترش خارجی، صادرات آن به دیگر کشورهاست. چرا که باعث می شود

محدودیت از میان برداشته شده و میوه تولید شده را در بازار کشورهای مختلف به فروش رسانید. از همین رو فراهم آوردن شرایط تولید میوه به منظور جلب توجه مشتریان مختلف از دیگر کشورها به شدت باید مد نظر باشد.

هلو زعفرانی همانند سیب سبز خارجی یکی از بهترین میوه هایی ست که وقتی بر روی تولید آنها به صورت حرفه ای فعالیت شود، می توان توجه کشورهای مختلف را به آنها جذب کرده و فروش آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داد. برای این منظور هر چقدر هلو آبدار تر تولید شود می توان در صادرات آن به دیگر کشورها آسان تر فعالیت نمود.