توزیع سفارشی هلو و شلیل ردگلد

جدید و کمیاب ترین ارقام هلو و شلیل مانند ردگلد را فقط در بازار تره بار شهرستان نهاوند می توان یافت و خریداری نمود.
در سال های اخیر نهالستان های شهرستان نهاوند اقدام به خرید و جمع آوری جوانه درختانی با ثمردهی و میوه خاص از سراسر کشور و حتی خارج از کشور برای عمل پیوند زدن بر روی پایه و اصلاح درختان خود نموده اند. تقریبا تمامی باغات هلو در نهاوند از لحاظ ارقام جدید و به روز تجدید شده اند. از جمله ارقام جدید حاصل شده هلو و شلیل ردگلد می باشد که رنگ قرمز روشن و ظاهری بسیار دل ربا و خاص دارد.

منبع: میوه و تره بار ایران