تجارت هلو شیرین شمال

از بهترین میوه هایی که استان های شمالی کشور تولید کرده و به منظور تجارت برون مرزی مناسب می باشد، انواع هلو شیرین می باشد. هلو درختی از جمله میوه هایی ست که سرمایه گذاری بر روی تولید و تجارت آن توجیه دارد. زیرا نه تنها بازار داخلی آن پر رونق بوده بلکه مقادیر قابل توجهی از آن به دیگر کشورها صادرات می شود.

تجارت هلو شیرین

این مسئله سبب شده شرکت هایی که در راستای تجارت میوه های مختلف فعالیت دارند، بهترین هلو انجیری شمال را برای فروش در کشورهای دیگر انتخاب کرده و با مشتریان خود همکاری کنند.