بذر یونجه آمریکایی که برای درمان دید چشم مفید می باشد

یونجه (/ælˈfælfə/) (Medicago sativa) که به آن لوسرن نیز می گویند، گیاهی گلدار چند ساله از خانواده حبوبات Fabaceae است. در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک محصول علوفه ای مهم کشت می شود.

از آن برای چرا، یونجه و سیلو و همچنین برای کود سبز و گیاه پوششی استفاده می شود. نام یونجه در آمریکای شمالی بذر یونجه آمریکایی استفاده می شود.

نام lucerne نامی است که بیشتر در بریتانیا، آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند استفاده می شود. این گیاه ظاهراً شبیه شبدر (پسر عموی هم خانواده) است، به ویژه در جوانی، زمانی که برگ های سه شاخه ای شامل برگچه های گرد غالب است.

بعداً در بلوغ، برگچه ها دراز می شوند. دارای دسته‌هایی از گل‌های بنفش کوچک است که میوه‌های مارپیچی در 2 تا 3 نوبت حاوی 10 تا 20 دانه است. یونجه بومی آب و هوای معتدل گرمتر است. حداقل از دوران یونانیان و رومیان باستان به عنوان علوفه دام کشت می شده است.

به نظر می رسد یونجه از جنوب آسیای مرکزی سرچشمه گرفته است و اولین بار در ایران باستان کشت شده است.[6][7] به گفته پلینی (متوفی 79 پس از میلاد)، در حدود 490 قبل از میلاد، زمانی که ایرانیان به قلمرو یونان حمله کردند، به یونان معرفی شد.

بذر

کشت یونجه در قرن چهارم پس از میلاد در کتاب Opus Agriculturae توسط پالادیوس مورد بحث قرار گرفته است و می‌گوید: “یک کاشت ده سال طول می‌کشد.

محصول ممکن است چهار یا شش بار در سال قطع شود… یک ژله از آن برای سه بار کافی است.
یونجه یک حبوبات علوفه ای چند ساله است که به طور معمول چهار تا هشت سال عمر می کند، اما بسته به تنوع و آب و هوا می تواند بیش از 20 سال عمر کند.

این گیاه تا ارتفاع 1 متر (3 فوت و 3 اینچ) رشد می کند و دارای سیستم ریشه ای عمیق است که گاهی تا عمق بیش از 15 متر (49 فوت) رشد می کند تا به آب های زیرزمینی برسد.

به طور معمول سیستم ریشه بسته به محدودیت های زیر خاک تا عمق 2-3 متر (7-10 فوت) رشد می کند. با توجه به این سیستم ریشه عمیق، به بهبود حاصلخیزی نیتروژن خاک کمک می کند