انواع بارگیری هلو در بازار

بارگیری و بارچینی هلو یکی از لازمه های فروش موفق محصول تولید شده در بازار میوه و تره بار می باشد.
یکی از مولفه های اصلی در فروش موفق محصول تولید شده باغی، برای باغدار و همچنین خریدار عمده، بارچینی و بارگیری صحیح می باشد. بارچینی به معنی چیدن به موقع و با حداکثر دقت برای جلوگیری از لطمه به کیفیت هلو می باشد. بارگیری به معنی چیدمان درست و با سلیقه میوه هلو در سبد یا کارتن های بسته بندی برای عرضه به میادین میوه وتره بار می باشد.

منبع: میوه و تره بار ایران