اعطای نمایندگی هلو اصفهان

اغلب تولید کننده ها با اعطای نمایندگی هلو در استان هایی مانند اصفهان توانسته اند فروش خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. هلو درختی میوه ای است که همیشه در حجم بالا از شمال در سراسر کشور توزیع می شود. زیرا استان های زیادی هستند که برای خرید این محصول تقاضا داشته و معمولا مقادیر قابل توجهی از این میوه خریداری شود.

در استان هایی مانند اصفهان که نمایندگی های هلو انجیری زعفرانی فعالیت بسیار خوبی داشته معمولا خرید آن بهتر بوده و هر خریدار به راحتی محصول مد نظر خود را با کیفیت عالی تهیه می کند.