اخذ نمایندگی هلو امریکا

توزیع کننده های ایرانی با اخذ نمایندگی های از کشورهای مختلف دنیا مانند امریکا، میوه هلو را در انواع مختلف به بازار عرضه می دارند. هلو درختی از جمله میوه هایی ست که هم در ایران تولیدات خوبی داشته و هم از دیگر کشورها وارد می شود. این میوه را همیشه وارد کننده ها از کشورهایی انتخاب می کنند که میوه ای با کیفیت تولید می کنند.

نمایندگی هلو امریکا

از بهترین انواع هلو که در دنیا معروف بوده و وارد کننده های ایرانی نیز آن را انتخاب می کنند، هلو درشت امریکاست. این محصول همیشه با فروش بسیار خوب همراه بوده و شرکت های زیادی آنها را در بازار عرضه می دارند.