اخذ نمایندگی هلو اصفهان

آیا می توان با اخذ نمایندگی هلو در استان اصفهان مقادیر زیادی از این میوه را به صورت مستقیم از تولید کنندگان خریداری و توزیع نمود؟
هلو میوه ای پر طرفدار در بازار شهرهای مختلف است. به طوری که می توان نمایندگی های فعال زیادی را در راستای توزیع آن در هر منطقه دید. این نمایندگی ها می توانند هلو را به صورت مستقیم از شمال کشور عرضه داشته و طبیعتا مناسبترین قیمت را خواهند داشت.
یکی از شهرهای که به منظور فروش هلو بازار بسیار خوبی دارد، اصفهان است. به طوری که مقادیر زیادی از میوه هلو از شمال کشور در آن توزیع می شود.
منبع: میوه و تره بار ایران